Odszkodowanie z OC sprawcy za granicą

Odszkodowanie z OC sprawcy za granicą.

Procedura zgłoszenia szkody z OC sprawcy za granicą (mam tu na myśli kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Szwajcarię) jest taka sama jak w Polsce, jedyną różnicą jest to, że szkodę możemy zgłosić również po powrocie do Polski.

Poniżej przedstawiam krótki poradnik jak ograniczyć sobie stresu wynikającego z wypadku za granicą.

 

  1. Wezwij policję.

Jeśli nie jesteś w stanie porozumieć się ze sprawcą lub ktoś jest ranny wezwij policję.

 

  1. Spisz oświadczenie (najlepiej na druku dwujęzycznym – do pobrania z http://www.pronesta.pl/wspolne-oswiadczenie-o-zdarzeniu-drogowym,19,pobierz-plik)

Spisując oświadczenie pamiętaj aby sprawdzić ważność ubezpieczenia sprawcy oraz aby prawidłowo zanotować wszystkie dane (nr. rejestracyjny, markę pojazdu, kraj rejestracji pojazdu sprawcy).

Pamiętaj: nigdy nie podpisuj dokumentów w niezrozumiałym dla siebie języku.

 

  1. Rób zdjęcia.

Zrób zdjęcia uszkodzeń samochodów oraz położenie pojazdów zaraz po zdarzeniu – mogą się przydać zarówno w trakcie likwidacji szkody jak i w procesie ustalania sprawcy wypadku.

 

  1. Zgłoszenie szkody

Szkodę można zgłosić na 2 sposoby:

  1. Do zagranicznego ubezpieczyciela sprawy.

W takiej sytuacji likwidacja szkody potrwa do 30 dni. W części krajów (np. w Niemczech) działają niezależni rzeczoznawcy (nie powiązani z zakładami ubezpieczeń) którzy wspomagają proces likwidacji szkody, a co za tym idzie odszkodowanie może być wyższe. Różnica w odszkodowaniu uzyskanym bezpośrednio od zagranicznego ubezpieczyciela może również wynikać z faktu, że naprawa szkody jest kalkulowana w oparciu o lokalną cenę roboczogodziny.

  1. Do reprezentanta zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce.

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie szkody po powrocie do Polski możesz to zrobić kontaktując się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych pojazdu sprawcy (nr rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu) przekaże informację, w jakiej firmie był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń w Polsce. Wystarczy wypełnić formularz na stronie http://pbuk.pl/pl/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody.

Jeżeli znany jest ubezpieczyciel zagranicznego pojazdu, szkodę zgłosić należy bezpośrednio reprezentantowi, bez konieczności dodatkowego ustalania ubezpieczyciela przez PBUK.

Likwidacja szkody przeprowadzona przez reprezentanta ds. roszczeń może trwać do 90 dni. Wycena oraz cały proces likwidacji szkody odbywają się na polskich zasadach.

Zdjęcia