Realne ubezpieczenie na wirtualny atak

W 2014 roku, według oficjalnych danych, cyberprzestepcy podjęli ponad
7 tysięcy prób ataku na serwery firm i instytucji w Polsce. ERGO Hestia przygotowała odpowiedź w postaci pionierskiego autorskiego na polskim rynku programu ubezpieczeniowego chroniącego skutki cybernetycznych ataków.

Ubezpieczenie oferowane przez ERGO Hestię jest pierwszym produktem tego typu na polskim rynku, który od podstaw został przygotowany przez polskiego ubezpieczyciela. – To pozwoliło nam na optymalne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb polskiego rynku – mówi Marcin Dębicki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii. Tworząc go nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi firmami specjalizującymi się w informatyce śledczej, które będą stanowiły profesjonalne wsparcie dla ubezpieczonych bezpośrednio po zaistnieniu incydentu objętego ochroną – dodaje Marcin Dębicki.

Ubezpieczenie cyber ryzyk umożliwi ochronę danych i programów elektronicznych, uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie ataku hakerów czy działania złośliwego oprogramowania. Ubezpieczyciel zrekompensuje również dodatkowe koszty powstałe wskutek tych zdarzeń, w szczególności poniesione na utrzymanie ciągłości działania czy działań z zakresu public relations.

W ramach odpowiedzialności cywilnej ochronie będą podlegać także szkody wyrządzone osobom trzecim będące konsekwencją wirtualnego ataku. W takim przypadku ubezpieczyciel zwróci nie tylko wydatki poniesione w celu odzyskania danych, ale również zysk utracony przez poszkodowaną firmę, czy pokryje koszty procesu administracyjnego związanego z ochroną danych osobowych.

Konsekwencje ataku skutkującego przerwą w działalności, to przede wszystkim straty finansowe wynikające z ograniczenia produkcji, utrata kontrahentów czy osłabienie reputacji i możliwa bezpowrotna utrata pozycji rynkowej – mówi Marcin Dębicki. Oferowana ochrona ma umożliwić naszym klientom przede wszystkim kontynuowanie działalności w przypadku wystąpienia ataku. Naszym zadaniem we współpracy z klientami będzie skuteczne zapobieganie takim atakom oraz odpowiednie przygotowanie na ich konsekwencje – podsumowuje Marcin Dębicki.

Więcej informacji o #CyberOchrona na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Zdjęcia